Osiągnięcia projektu

 Metodologia nauczania

Metodologia wypracowana w projekcie Sharing European Memories at School wprowadza pojęcie pamięci historycznej do programów nauczania historii. Dzięki szczegółowej analizie różnic pomiędzy historią a pamięcią, uczniowie nabywają nowych umiejętności patrzenia na źródła historyczne oraz oceny w jaki sposób i dlaczego historia jest ważna w teraźniejszości.

 Baza danych pamięci historycznych

Baza danych jest repozytorium doświadczeń zebranych w efekcie wykorzystania metodologii wypracowanej w projekcie SEM@S w różnych szkołach w Europie. Jej celem jest udostępnianie informacji i materiałów, które pozwolą nauczycielom na wykorzystanie przekazów dotyczących pamięci historycznej, bez konieczności angażowania do współpracy innej szkoły w momencie realizacji tego programu.

Comments are closed.