Rezultati projekta

 Medpredmetna metodologija

Metodologija SEM@S (Sharing European Memories at School) v poučevanje zgodovine vpeljujekoncept zgodovinskega spomina. Z raziskovanjem in analizo razlik med zgodovino in spominom dijaki dobijo drugačen pogled na zgodovinske vire ter preiskujejo, kako in zakaj je zgodovina pomembna za sedanjost.

Baza evropskih spominov

Baza evropskih spominov je zbirka izkušenj različnih evropskih šol v izvajanju metodologije SEM@S. Namen baze je zbiranje informacij in gradiv, ki učiteljem omogočijo dokončanje faze širjenja izkušenj, tudi če nimajo šole partnerice, ki istočasno sodeluje v projektu.

Comments are closed.