Prosjektprodukter

Tverrfaglig tilnærming

Metodikken Sharing European Memories at School introduserer begrepet historisk minne til historieundervisningen. Ved å utforske og analysere forskjellen mellom historie og minne kan elevene utvide sin forståelse av historisk kildemateriale og undersøke hvordan og hvorfor historie er relevant for nåtiden.

Database for europeiske minner

Databasen er en samling av materiale og informasjon om tidligere SEM@S-erfaringer i europeiske skoler. Siktemålet er å samle materiale og informasjon som gjør det mulig for lærere å dele europeiske minner uten å ha en partnerskole som arbeider med prosjektet samtidig.

Comments are closed.