Cele projektu

W ramach projektu stworzymy wieloaspektową metodologię, która pozwoli uczniom na uzyskanie większej świadomości na temat pamięci historycznej. Poprzez przyjazny i aktywny proces dydaktyczny, uczniowie zapoznają się nie tylko z pojęciem pamięci historycznej, lecz rozwiną także szereg umiejętności, takich jak: krytyczne myślenie, praca w grupach, podejmowanie decyzji, kreatywność, nabędą kwalifikacje bycia aktywnym obywatelem oraz zyskają świadomość dotyczącą wpływu przeszłości na społeczeństwo, w którym żyją.

Przedstawianie konkretnych wydarzeń dziejowych, które przyczyniły się do budowy tożsamości i pamięci zbiorowej zachęci uczniów do ich zweryfikowania i przeanalizowania, a to z kolei pozwoli im lepiej zrozumieć społeczeństwo, w którym żyją.

Cele procesu nauczania:

  • zdobycie świadomości związanej z dziejami danego miasta/regionu i ich porównanie z rzeczywistością innych terenów Europy;
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej pojęcia tożsamości europejskiej;
  • zachęcanie do aktywnych form nauczania, w którym uczniowie staną się aktywnymi uczestnikami zajęć;
  • wprowadzenie zagadnień dotychczas zmarginalizowanych czy pomijanych w programie nauczania;
  • wykorzystanie najnowszych technologii multimedialnych do dokumentowania relacji świadków najważniejszych zdarzeń historycznych
  • rozwój umiejętności pracy w grupach, zdolności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Umiejętności społeczne i osobiste:

  • promowanie dialogu międzypokoleniowego oraz porozumienia;
  • uświadomienie sobie pamięci zbiorowej, będącej drogą do zrozumienia teraźniejszości;
  • umocnienie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej;
  • wprowadzenie i podkreślenie znaczenia wymiaru europejskiego w lokalnej i regionalnej pamięci historycznej.

Comments are closed.