Wstęp

W jaki sposób i w jakiej postaci społeczeństwo zapamiętuje przeszłość?

Wykorzystując wiedzę dotyczącą przeszłości, można mieć wpływ na przyszłość.

Świadomość dotycząca pamięci historycznej i jej wykorzystania do budowy tożsamości narodowej i lokalnej jest bardzo ważna, niestety nie jest uwzględniana w szkolnych programach nauczania. Uczniowie bardzo często nie zdają sobie sprawy, że przeszłość odciska swoje piętno na teraźniejszości.

Comments are closed.