Pilot experience at Poland

Alt. text

Image footer

Pri projektu SEM@S na Poljskem sodeluje polzasebna šola Debinka iz Poznana, ki izvaja program ‘Spomin – identiteta – materialnost’ kot del prednostnega izobraževalnega projekta ‘Spomin generacij’, ki poteka v šolskem letu 2011 / 2012.

Učenci Debinke bodo sodelovali v številnih delavnicah o ustni zgodovini in njenem dokumentiranju. Učenci bodo pripravili intervjuje z očividci nekaterih dogodkov, ki so se odvijali v Poznanu, regiji Wielkopolska ali drugod na Poljskem v 20. stoletju. Na prvem mestu je odkrivanje sprememb, ki so se zgodile v vsakdanjem življenju prebivalcev – družbeno-gospodarski, družbeni in politični položaj, ogrožena življenja pa tudi vse tisto, kar je ljudem prinašalo veselje ali žalost. Poleg tega učenci raziskujejo, kako se je do danes spreminjala okolica njihove šole.

Alt. text

Image footer

V okviru raziskave se bodo morda dotaknili tudi težav manjšin, ki so živele v obravnavani regiji, njihovo sobivanje in celo iztrebljanje, ki jih je prizadelo med 2. svetovno vojno. Gre za vrsto dogodkov, povezanih z življenjem poznanskih judov in Nemcev. Namen projekta je vzbuditi mladim zanimanje za krajevno zgodovino in jim predstaviti povezavo med družinskimi zgodbami in dogodki, ki jih poznajo iz učbenikov. Projekt bo arhiviran v šolski ‘spominski banki’ v upanju, da bo služil prihodnjim generacijam.

Učenci bodo izsledke svojega dela junija predstavili šolski skupnosti. Načrtujejo razstavo vseh zbranih dokumentov, spominov in zgodb v povezavi z zgodovinskimi dogodki.

Kliknite sem za prikaz dela študentov

Comments are closed.