Pamięć i historia

Pamięci nie należy mylić z historią (Pierre Nora)

Pamięć historyczna- sposób w jaki zapamiętujemy przeszłość oraz forma owego zapamiętywania. Terminy „ historia” i „pamięć” mają różne znaczenie.

Historia- zapis najważniejszych zdarzeń dziejowych, który jednak nie jest neutralny. Historia zawsze pozostanie niekompletna i problematyczna.

Wspomnienia- są nieustannie tworzone i zapominane. Można nimi manipulować i je zmieniać. Wspomnienia mogą być indywidualne i zbiorowe. Te ostatnie odnoszą się do pewnej grupy społecznej, połączonej wspólną historią. Mają istotne znaczenie w tworzeniu i podtrzymywaniu indywidualnej i zbiorowej tożsamości.
Musimy mieć świadomość, że spory dotyczące jakie wydarzenia miały miejsce w przeszłości i jak powinniśmy je zapamiętać- są wspólne. Grupy dominujące w danym społeczeństwie narzucają opowieści o przeszłości.
Pamięć historyczna bardzo jest często łączona jest z upamiętnianiem. Odbywa się to za pomocą pewnych symboli mających szczególne znaczenie dla danej grupy społecznej (wydarzenia, miejsca, teksty, artefakty, symbole, itp.). Masowe migracje, globalizacja, które miały miejsce w minionym czasie spowodowały, że ludzie zaczęli zadawać sobie pytania dotyczące własnej tożsamości. Kim jesteśmy? Skąd jestem? Jak powinienem się zachowywać teraz i w przyszłości?
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pojęć związanych z pamięcią i tożsamością, proszę kliknij tutaj.

Comments are closed.