Pilot experience at Poland

Alt. text

Image footer

Poznan ungdomsskole Debinka, en delprivatisert skole i Poznan, arbeider med programmet “Minne – identitet – materialitet”. Dette gjennomføres innenfor rammen av prosjektet SEME@s, men det inngår også som en del av et overordnet prosjekt med tittelen “Generasjonenes minne” som er planlagt for 2011/ 2012.

Elevene i Debinka deltar i en serie arbeidsseminarer om muntlig historie og hvordan man dokumenterer dette. Deretter intervjuer elevene tidsvitner som har opplevd regionale eller nasjonale hendelser i 20. århundre. Hovedfokuset er å utforske forandringer i dagliglivet til menneskene i vår region – deres sosioøkonomiske, sosiale og politiske situasjon, eventuelle trusler de må ha følt, så vel som gleder og sorger. Vi ønsker også å utforske hvor annerledes området rundt vår skole er i dag.

Alt. text

Image footer

I løpet av undersøkelsen kan vi møte problemstillinger knyttet til minoriteters sameksistens, eller til og med utryddelsen av enkelte etniske grupper som skjedde under andre verdenskrig. Her sikter vi selvfølgelig til hendelsene knyttet til Poznan-jødene og tyskerne. Ved å gjennomføre dette prosjektet håper vi å gjøre unge mennesker interessert i lokalhistorie og vise dem sammenhengen mellom familiehistorie og de hendelsene de allerede kjenner til fra lærebøker. Resultatene fra undersøkelsen blir arkivert i skolens egen “minnebank”, som forhåpentligvis vil bli brukt i årene som kommer.

Resultatet av arbeidet presenteres på skolen i juni. Planen er å lage en utstilling med dokumenter, gjenstander og fortellinger om de ulike hendelsene.

Klikk her for å se elevenes arbeid

Comments are closed.