Pilot experience at Italy

Alt. text

Image footer

Prosjektet i Italia involverer to skoler: Forma Giovani, som er en fagskole i San Giovanni in Persiceto, og en ungdomsskole i Castiglione dei Pepoli. Det er første gang Forma Giovani deltar i et EU-prosjekt av denne typen.

Alt. text

Image footer

Pilotklassen er en flerkulturell klasse med mange elever fra land i Nord-Afrika og Øst-Europa. Ved hjelp av fagfolk finner elevene en sammenheng mellom sin families historie og den lokale og nasjonale historien. Samtidig arbeider de for aktiv europeisk medborgerskap. Skolen i Castaglione dei Pepoli ligger geografisk i den gotiske linje, som Denne skolen har tidligere deltatt i et prosjekt om historisk minne.

Alt. text

Image footer

Begge de italienske skolene arbeider med historiske hendelser fra den gotiske linje. Til tross for ulik sammensetning og bakgrunn går de gjennom de samme stegene i metoden:

  • Elevene rekonstruerer de historiske hendelsene og hendelsesforløp.
  • Elevene undersøker forskjellen på historie og minne.
  • Elevene diskuterer hvordan krigen forandrer mennesker, og problemene med å vende hjem og takle minnene fra krigen.
  • Elevene vurderer kildene kritisk. Elevene analyserer utvalgte bøker om Monte Solo massakren i kronologisk rekkefølge, der de ser på om forfatteren skriver faghistorie eller personlige erindringer og hvilke aspekter av massakren forfatteren belyser. Dernest undersøker elevene om boka ble oppfattet som kontroversiell da den kom ut, og eventuelt hvorfor.
  • Elevene undersøker bruken av muntlige kilder.
  • Elevene møter tidsvitner.
  • Elevene besøker minnesteder der de gjør bruk av en metode kalt “levende diorama”.

Klikk her for å se elevenes arbeidLevende Diorama

Comments are closed.