Prosjektmål

Vi vil utvikle en tverrfaglig metodikk for å gjøre elevene bevisste på historisk minne. Gjennom en spennende og aktiv læreprosess vil elevene ikke bare bli fortrolig med begrepet historisk minne, men de vil også utvikle overførbare ferdigheter som kritisk tenkning, samarbeidsevne, beslutningstaking og kreativitet; så vel som aktivt medborgerskap og bedre kunnskap om hvordan fortiden har påvirket samfunnet de lever i.

Ved å gi elevene historisk kunnskap om spesielle historiske hendelser og hvordan disse har bidratt i konstruksjonen av identitet og kollektivt minne, vil dette oppmuntre til å kritisk undersøke hvordan disse hendelsene minnes, som igjen vil bidra til å bedre forstå samfunnet de lever i.

Læringsmål:

  • Gjøre elevene bevisste på lokale historiske minner, for så å sammenlikne dem med andre europeiske forhold;
  • Øke kunnskapen om røttene til ideen om en europeisk identitet;
  • Delta aktivt i læringsprosessen;
  • Introdusere emner som vanligvis ikke er dekket opp av undervisningen;
  • Bruke multimediaverktøy til å dokumentere tidsvitners fortellinger som en del av det kreative sluttproduktet
  • Styrke elevenes evner til å jobbe i grupper; til kritisk tenkning og beslutningstaking.

Sosiale og personlige ferdigheter:

  • Fremme dialog og forståelse på tvers av generasjonene;
  • Fremme viktigheten av å bevare kollektive minner som en måte å forstå samtiden på;
  • Styrke følelsen av europeisk identitet, og oppmuntre til aktivt medborgerskap elevene imellom;
  • Introdusere en europeisk innfallsvinkel for å forstå lokale og regionale minner.

Comments are closed.