Home

Hvordan minnes vi fortiden i samfunnet vårt, og i hvilken form?

Å huske hendelser fra fortiden, eller til og med velge å glemme dem, er viktig, fordi vi kan bruke vår kunnskap om fortiden til å påvirke deres innflytelse på framtiden.

På tross av viktigheten av historisk minne i dannelsen av lokal, nasjonal og europeisk identitet, blir dette ofte ikke undervist i skolen. Dermed reduseres skoleelevers bevissthet om hvordan fortidige hendelser og dets minne påvirker dagens samfunn.

Comments are closed.