Spomin in Zgodovina

“Spomina ne smemo enačiti z zgodovino.” (Pierre Nora)

Zgodovinski spomin opisuje, kako ter v kakšni obliki se spominjamo preteklosti. Besedi ‘spomin’ in ‘zgodovina’ imata zelo različna pomena.

Zgodovina je zapis pomembnih preteklih dogodkov, vendar ni objektivna, zato bo zapis dogodkov vedno nepopoln in problematičen.


Spomini neprestano nastajajo in jih neprenehoma pozabljamo. Z njimi lahko manipuliramo in jih spreminjamo. Obstajajo individualni spomini, ki so naši spomini, in pa družbeni spomini. Družbeni spomin je spomin, v katerem delimo skupno zgodovino z določeno skupino ljudi in je nujen za ustvarjanje in ohranjanje občutka pripadnosti družbi.

Moramo se zavedati, da so nesporazumi o tem, kateri dogodki so se zgodili in kako naj se jih spominjamo, pogosti. Vplivne skupine v družbi lahko vplivajo na način, kako se jih spominjamo.

Polje zgodovinskega spomina je pogosto povezano s spominom preko dogodkov, krajev, tekstov, ostankov in simbolov, ki so pomembni za skupino. V preteklih desetletjih so se po svetu dogajale velike spremembe, npr. množično preseljevanje in globalizacija, ki so prisilile ljudi, da so se začeli spraševati o svoji identiteti. Kdo sem? Od kod sem? Kako naj ravnam v sedanjosti in prihodnosti?

Če želiš izvedeti več o pojmih ‘spomin’ in ‘identiteta’, klikni tukaj in si oglej idejno zasnovo projekta.

Comments are closed.