Pilot experience at Norway

Arne Laudal, Norwegian military officer and resistance fighter executed by the Nazis in 1944

Arne Laudal, Norwegian military officer and resistance fighter executed by the Nazis in 1944

Den norske partneren, Stiftelsen Arkivet, holder til i en bygning som ble brukt som regionalt hovedkvarter for Gestapo under andre verdenskrig. Vår pilotklasse er en 9. klasse ved Havlimyra skole i Kristiansand. Elevene arbeider med lokale historiske minne om andre verdenskrig, som er en av de vanskeligste periodene i norsk historie. I historietimene arbeider elevene med historisk informasjon slik vi vanligvis finner den i lærebøker og andre “offisielle” fremstillinger. Deretter undersøker elevene de historiske minnene fra denne perioden. Arbeidet er tverrfaglig og berører samfunnsfaget, norsk- og engelskfaget.

Alt. text

“Hestmanden” – a ship of the Second World War Nortraship fleet, which is today a museum ship.

I løpet av en periode på 6 uker involveres elevene i en rekke aktiviteter. I midten av mars lærer elevene om andre verdenskrig i verden og Norge. De lærer om forskjellen på historie og minne, og begynner deretter prosessen med å analysere lokale historiske minner fra andre verdenskrig. En av hovedaktivitetene er en temadag den siste uka i mars, der elevene besøker lokale minnesteder og minnesmerker. Vi bruker vår egen utstilling ved Stiftelsen Arkivet som utgangspunkt. Her er fengselsceller og torturkammer fra perioden 1942 til 1945 blitt rekonstruert og hendelse illustreres ved hjelp av plansjer og installasjoner. Etter dette besøker elevene følgende lokale minnesteder:

  • Krigsminnesmerker på Stiftelsen Arkivet:
    • Plaketter med navn på 3500 sørlendinger som satt fengslet under andre verdenskrig.
    • Minnesmerke over de 162 fangene fra Sørlandet som døde under andre verdenskrig.
    • En byste av major Arne Laudal, en norsk militæroffiser og motstandsmann som ble henrettet av nazistene i 1944.
  • Oddernes fort: Her ble Kristiansand angrepet fra sjøsiden i morgentimene den 9. april.
  • “Hestmanden”: Et museumsskip som blant annet er et minnesmerke over krigsseilernes innsats.
  • Jegersberg: Rettersted for sovjetiske krigsfanger under andre verdenskrig. I dag blir fangene minnet med plaketter og russisk-ortodokse kors.
Alt. text

Memorial of the 162 local prisoners killed in concentration camps in Europe

Tilfluktsrommet på Lund: Det eneste gjenværende frittstående tilfluktsrommet fra andre verdenskrig i Kristiansand. På Oddernes, Hestmanden, Jegersberg og i tilfluktsrommet møter elevene tidsvitner som alle har en relasjon til stedet.

En viktig aktivitet er analysen etterpå, der elevene sammenlikner den historiske informasjonen i skolebøker og andre skriftlige kilder med de kollektive og individuelle minnene fra samme periode. I slutten av april presenterer elevene sin analyse i form av en digital fortelling.

Alt. text

The torture chamber of 1942-45 with installations, both human sized dolls and digital installation

Som et siste ledd i metoden settes elevene i kontakt med elever som har arbeidet med SEME@s prosjektet i andre land, muligens gjennom en Skype-konferanse. Læringsmålet her er – slik prosjekttittelen tilsier – å dele europeiske minner.

Klikk her for å se elevenes arbeid: Digitale fortellinger 1Digitale fortellinger 2 /Digitale fortellinger 3 /Digitale fortellinger 4 /Digitale fortellinger 5 /Digitale fortellinger 6Digitale fortellinger 7

Comments are closed.