Minne og Historie

Memory should not be mistaken for History (Pierre Nora)

Historisk minne er hvordan vi husker fortiden og i hvilken form. Begrepene “historie” og “minne” har svært ulik betydning.

Historie er beretninger av faktiske hendelser i fortiden, men de er ikke nøytrale. Beretningene vil alltid være ufullstendige og problematiske.

Minner blir til og glemmes kontinuerlig. De kan manipuleres og endres. Det er individuelle minner og kollektive minner. Kollektive minner, hvor man deler en felles historie med en spesifikk gruppe mennesker, er viktige for å skape og opprettholde en form for både individuell og felles identitet.
Vi må være oppmerksomme på at det normalt sett er ulike meninger om hva som skjedde i fortiden og hvordan vi skal minnes dette. Grupper med makt i samfunnet kan påvirke hva slags historier som blir fortalt.
Historisk minne er ofte knyttet til minnemarkeringer, i form av hendelser, steder, tekster, gjenstander og symboler som er viktige for ulike grupper. De siste tiårene har verden endret seg mye, for eksempel gjennom økt flytting mellom land og globalisering. Dette bidrar til at folk stiller spørsmål om deres identitet. Hvem er vi? Hvor kommer jeg fra? Hvordan skal jeg handle i dag og i framtiden?

Vil du vite mer om metoden om minne og identitet, klikk her for å lese om det teoretiske rammeverket for prosjektet.

Comments are closed.